Privacybeleid

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Prompt-clausule

Dit platform herinnert u eraan: lees en begrijp deze verklaring zorgvuldig door voordat u de diensten van het platform gebruikt.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van onze eigen uploads binnen de wettelijke kader; wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verklaringen van gebruikers zich.

Privacybeleid

We respecteren de bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers. Wanneer u de diensten die door het platform worden geleverd, zullen we uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze privacy beleid bevat onze voorwaarden voor het verzamelen, opslaan, gebruiken, delen en bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij raden u aan dit te lezen beleid in zijn geheel om u te helpen begrijpen hoe u uw privacy kunt behouden. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op het platform zijn gepubliceerd. Als u het er niet mee eens bent enige inhoud van dit privacybeleid, stop je onmiddellijk met het gebruik van de platformdiensten. Door gebruik te blijven maken van een van de diensten van het platform, u stemt ermee in dat wij uw gegevens rechtmatig zullen verzamelen, gebruiken, opslaan en delen informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Om uw informatiebeveiliging te beschermen, streven wij ernaar om alle redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen om uw informatie te beschermen, in geval van informatielekkage, schade of verlies, inclusief maar niet beperkt tot SSL, opslag van informatie-encryptie, toegangscontrole van datacenters. werknemers of uitbesteders beheren die mogelijk worden blootgesteld aan uw informatie, inclusief maar niet beperkt tot het ondertekenen van vertrouwelijkheidsovereenkomsten met hen, het nemen van verschillende autoriteitscontroles afhankelijk van de functie en het bewaken van hun activiteiten.

Kleine bescherming

Wij hechten belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent, raden we u aan uw voogd te vragen dit privacybeleid aandachtig te lezen en onze diensten te gebruiken of ons informatie te verstrekken op voorwaarde dat u de toestemming van uw voogd verkrijgt.